BONO
20.11.15
BONO har den senere tiden mottatt henvendelser fra kunstnere om ulovlig bruk av deres verk på nettsiden Wallpart.com

16.09.14
Picasso Administration og BONO møtte 9. september representanter for norske myndigheter for å diskutere den videre skjebnen til Picassos verk "Fiskerne" og "Måken" i Y-blokka.

Aktuelt


05.12.13
Gallerieier dømt for overtredelse av åndsverkloven ved salg av falsk "Sinnataggen"

BONOs anmeldelse av gallerieieren for overtredelse på åndsverkloven er tidligere omtalt i BONO Aktuelt. Politiet henla opprinnelig saken, men den ble gjenopptatt etter at BONO klagde på henleggelsen.

Gallerieieren er i Oslo Tingrett 4. desember dømt for grovt bedrageri og brudd på åndsverkloven. Les artikkel i Aftenposten.

BONO forvalter opphavsretten til Gustav Vigelands verk på vegne av rettighetshaver Kulturetaten v/Vigeland-museet. Dersom noen ønsker å bruke et vernet verk (f. eks. lage en kopi eller tilgjengeliggjøre det på internett) må det på forhånd innhentes samtykke fra rettighetshaverne.

Les BONOs opprinnelige pressemelding.

< Tilbake    |    Aktuelt arkiv