BONO
20.11.15
BONO har den senere tiden mottatt henvendelser fra kunstnere om ulovlig bruk av deres verk på nettsiden Wallpart.com

16.09.14
Picasso Administration og BONO møtte 9. september representanter for norske myndigheter for å diskutere den videre skjebnen til Picassos verk "Fiskerne" og "Måken" i Y-blokka.

Aktuelt


28.06.13
Enighet mellom BONO og Gyldendal om prøveordning for bruk av kunstverk i digitale læremidler

Prøveordningen for bruk av kunstverk i digitale læremidler tar utgangspunkt i eksisterende avtale mellom Forleggerforeningen og BONO. Siktemålet både for BONO og Gyldendal har vært å finne frem til en klareringsmodell som er så enkel å håndtere som mulig. Prøveordningen baserer seg på tidligere skjemaer for klarering av kunstverk i lærebøker, med tillegg for forskjellige former for digital utnyttelse.

Prøveordninger vil også kunne anvendes av andre forlag som er medlem av Forleggerforeningen. Nye skjema for klarering og betingelser for digital bruk finner du her.

Ordningen vil fortløpende bli evaluert slik at den effektivt gjenspeiler nye bruksformer og faktisk bruk.

< Tilbake    |    Aktuelt arkiv