BONO
20.11.15
BONO har den senere tiden mottatt henvendelser fra kunstnere om ulovlig bruk av deres verk på nettsiden Wallpart.com

16.09.14
Picasso Administration og BONO møtte 9. september representanter for norske myndigheter for å diskutere den videre skjebnen til Picassos verk "Fiskerne" og "Måken" i Y-blokka.

Aktuelt


15.01.14
Avtale mellom NRK og BONO på plass

Etter en lang periode med forhandlinger om bruk av kunstverk i NRKs produksjoner, har NRK og BONO nå kommet til enighet. Med det har opphavsmenn på billedsiden endelig fått på plass en avtale på lik linje med andre opphavsmenn.Fra venstre: Øyvind Lund (mediedirektør, NRK), Turid Schnell (rettighetssjef, NRK),
Harald Holter (daglig leder, BONO)


Avtalen, som i første omgang løper til 2016, vil sikre opphavsmenn og rettighetshavere vederlag når NRK benytter deres åndsverk i sine produksjoner og fremfører disse i kringkasting og på nett. Samtidig gir avtalen NRK muligheten til å produsere og vise programmer med kunstverk på en adskillig enklere måte og i et betydelig større omfang enn til nå. Dermed skulle forholdene ligge til rette for økt bruk av kunstverk og styrket formidling av kunst i NRK.

BONO er godkjent av Kulturdepartementet som avtalelisensutløsende organisasjon for kringkasting. Avtalen innebærer derfor at NRK kan kringkaste verk av samtlige norske og utenlandske billedkunstnere og andre opphavsmenn på billedsiden. Avtalen omfatter også NRKs bruk av verk på nett av opphavsmenn BONO representerer direkte eller etter fullmakt fra organisasjonene NBK, NK, GRAFILL og FFF.

NRK skal etter avtalen betale et årlig totalvederlag og samtidig rapportere til BONO slik at vederlagene kan fordeles individuelt på bakgrunn av faktisk bruk. Om nødvendig vil BONO supplere med egen gjennomgang og kontroll. I tillegg vil den enkelte opphavsmann/ rettighetshaver få mulighet til selv å melde fra til BONO om vederlagspliktig bruk dersom dette ikke allerede er registrert. Mer informasjon om dette vil fortløpende bli publisert på BONOs nettsider.Fra venstre:
Bjørn Audun Agersborg (advokat, NRK), Turid Schnell (rettighetssjef, NRK), Benedicte Langford (Bing Hodneland advokatselskap), Harald Holter (daglig leder, BONO), Kristine Farstadvoll (juridisk rådgiver, BONO), Hege Duckert (kultursjef, NRK), Øyvind Lund (mediedirektør, NRK)


Foto: © Benedicte Langford/BONO og © Per Ole Hagen/NRK

< Tilbake    |    Aktuelt arkiv